Угода користувача інтернет-сервісу unionstandardbank.com

Цією Угодою користувача (далі – Угода) Адміністрація інтернет сервісу unionstandardbank.com пропонує будь-якій дієздатній особі, що діє виключно в своїх інтересах, надалі іменованому Користувач, використовувати послуги, що надаються інтернет-сервісом unionstandardbank.com, який розташований в мережі Інтернет за адресою — https://unionstandardbank.com/

Відповідно до цієї Угоди адміністрація сервісу пропонує користувачеві послуги з використання можливостей і функціоналу інтернет сервісу unionstandardbank.com, розміщеного на сайті, на умовах, обумовлених у цій угоді, а також інших документів, які регулюють такі відносини між адміністрацією інтернет сервісу і Користувачем.

Ця угода визнається офертою. Безумовним прийняттям (акцептом) умов цієї Оферти угоди вважається вчинення користувачем будь-яких дій, щодо Інтернет Сервісу або з моменту початку використання Користувачем інтернет сервісу в тій мірі, в якій це допустимо функціональними можливостями інтернет сервісу. Ця угода, що укладається шляхом акцепту цієї оферти, не вимагає двостороннього підписання і дійсна в електронному вигляді. Використання Інтернет Сервісу Користувачем означає, що Користувач приймає і зобов’язується дотримуватися всіх нижченаведених умов Угоди.

Ця Угода регулює порядок надання адміністрацією інтернет сервісу інформаційних та інших послуг, за допомогою технічних можливостей сайту, через захищені сторінки в області надання інформації про позики у третіх осіб.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УГОДИ

 • 1.1. Ця Угода регулює відносини, які виникають між адміністрацією інтернет сервісу і користувачами, в процесі використання Користувачами функціональних можливостей Інтернет сервісу.
 • 1.2. Ця Угода розроблена адміністрацією інтернет сервісу і містить в собі базові норми і правила, на підставі яких функціонує інтернет сервіс.
 • 1.3. Інтернет сервіс є інтернет майданчиком, в рамках якої Адміністрація інтернет сервісу надає користувачам інформаційні послуги в сфері можливості оформлення у третіх осіб позик і кредитів.
 • 1.4. Адміністрація інтернет сервісу залишає за собою право вносити зміни в текст цієї Угоди, повідомляючи про це Користувачів шляхом публікації нової редакції Угоди в мережі Інтернет за адресою https://unionstandardbank.com/rules. Користувач зобов’язаний регулярно відстежувати зміни, що вносяться в Угоду. Якщо Користувач не згоден з новою редакцією Угоди, то користувач зобов’язаний негайно припинити використання Інтернет сервісу. У разі якщо після вступу в дію нової редакції Угоди Користувач продовжує використовувати Інтернет Сервіс, то користувач тим самим підтверджує свою повну згоду з новою редакцією Угоди.
 • 1.5. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з угодою до моменту початку використання функціоналу інтернет сервісу. Використання Інтернет сервісу означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди відповідно до норм чинного законодавства.

2. АКЦЕПТ УГОДИ

 • 2.1. Для повноцінного використання функціональних можливостей Інтернет Сервісу, Користувач повинен зробити акцепт цієї Угоди.
 • 2.2. Під Акцептом цієї Угоди розуміється повне прийняття і згода Користувача з умовами цієї Угоди, а також іншими документами, які регулюють функціонування Інтернет сервісу і розміщені на його сторінках.
 • 2.3. З юридичної точки зору акцептом цієї Угоди є юридичні дії користувача, спрямовані на використання функціональних можливостей Інтернет сервісу.
 • 2.4. Користувачеві забороняється використовувати функціональні можливості Інтернет Сервісу без повної і беззастережної згоди з умовами цієї Угоди.
 • 2.5. Всі електронні документи, повідомлення та волевиявлення, оформлені або здійснені дистанційно, за допомогою Інтернет сервісу і в рамках цієї угоди, визнаються досконалими в простій письмовій формі належним чином.
 • 2.6. Термін акцепту цієї Угоди не обмежений або встановлюється персонально.
 • 2.7. Акцепт цієї Угоди не може бути відкликаним Користувачем.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС АДМІНІСТРАЦІЇ ІНТЕРНЕТ СЕРВІСУ

 • 3.1. Адміністрація інтернет сервісу діє від імені інтернет сервісу і власника інтернет сервісу, в рамках цієї Угоди та інших документів, які регулюють функціонування Інтернет сервісу.
 • 3.2. Адміністрація інтернет сервісу здійснює контроль за функціонуванням інтернет сервісу, за його працездатністю, а також за діями користувачів в процесі використання ними функціональних можливостей Інтернет сервісу.
 • 3.3. Адміністрація інтернет сервісу залишає за собою право обмеження доступу до Інтернет сервісу користувачам, які порушують умови і вимоги цієї Угоди, а також інших документів, які регулюють порядок використання Інтернет сервісу.
 • 3.4. Адміністрація інтернет сервісу має право:
 • 3.4.1. у будь-який час змінювати оформлення Інтернет сервісу, його Контент, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані або зберігаються в інтернет сервісі програмне забезпечення та інші об’єкти, будь-які серверні додатки в будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;
 • 3.4.2. при необхідності відправляти користувачам по електронній пошті та іншими доступними способами повідомлення, що стосуються використання Інтернет сервісу;
 • 3.4.3. надавати користувачеві безкоштовні послуги, порядок надання яких описуються в цій угоді, а також інших документах, які регулюють взаємовідносини між адміністрацією інтернет сервісу і користувачами;
 • 3.4.4. запитувати в будь-який час і в будь-якій формі у користувача згоду на обробку персональних даних в інтернет сервісі і на те, що персональні дані, розміщені в інтернет сервісі, можуть вважатися загальнодоступними;
 • 3.4.5. імпортувати та зберігати Персональні дані, до яких було надано доступ Користувачем;
 • 3.4.6. встановлювати додаткові обмеження на використання Інтернет сервісу, а також змінювати такі обмеження в будь-який час;
 • 3.4.7. здійснювати інші дії з метою поліпшення якості та зручності використання Користувачами інтернет сервісу.
 • 3.5. Адміністрація інтернет сервісу зобов’язується:
 • 3.5.1. надавати інформацію та персональні дані, залишені користувачами, третім особам та іншим користувачам з урахуванням положень цієї Угоди та норм чинного законодавства.
 • 3.5.2. зобов’язується організувати і забезпечити належне надання послуг користувачеві, в рамках умов цієї Угоди, а також інших документів, які регулюють взаємовідносини між Користувачем і адміністрацією інтернет сервісу.
 • 3.5.3. надавати усні та письмові консультації користувачам з додаткових питань, які можуть виникнути в процесі виконання цієї Угоди, а також інших документів, які регулюють взаємовідносини між Користувачем і адміністрацією інтернет сервісу.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОРИСТУВАЧА

 • 4.1. Користувачеві надається можливість ознайомлення з пропозиціями позик третіх осіб на сторінках інтернет сервісу
 • 4.2. Користувач має право:
 • 4.2.1. користуватися функціональними можливостями Інтернет сервісу, які передбачені для такого статусу користувача;
 • 4.2.2. вимагати від адміністрації інтернет сервісу та інших користувачів дотримання умов цієї Угоди, а також інших документів, які регулюють функціонування Інтернет сервісу;
 • 4.2.3. направляти адміністрації інтернет сервісу запити щодо функціонування Інтернет сервісу.
 • 4.3. Користувач зобов’язується:
 • 4.3.1. Дотримуватися всіх умов цієї Угоди, а також інших документів, які регулюють функціонування Інтернет сервісу;
 • 4.3.2. не використовувати послуги, що надаються адміністрацією інтернет сервісу, в протиправних цілях або в цілях, які можуть будь-яким чином завдати шкоди інтернет сервісу та/або третім особам.
 • 4.3.3. не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала йому відома в результаті взаємин з інтернет сервісом;
 • 4.3.4. не проводити заборонених Угодою дій в інтернет сервісі;
 • 4.3.5. не рідше ніж раз на 2 (два) місяці знайомитися зі змістом цієї Угоди та інших правил, що регламентують порядок надання послуг адміністрацією інтернет сервісу і порядку використання Інтернет сервісу;
 • 4.4. При використанні Інтернет Сервісу Користувачеві забороняється:
 • 4.4.1. використовувати Інтернет Сервіс будь-яким способом, який може перешкодити нормальному функціонуванню інтернет сервісу і його елементів;
 • 4.4.2. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;
 • 4.4.3. здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію функціонування Інтернет сервісу, здійснювати спроби несанкціонованого доступу до управління інтернет сервісом або його закритим розділам, а також здійснювати будь-які інші аналогічні дії;
 • 4.4.4. збирати та / або зберігати Персональні дані користувачів для комерційних цілей.
 • 4.4.5. використовувати автоматизовані Скрипти (програми) для збору інформації та/або взаємодії з інтернет сервісом;

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • 5.1. Адміністрація інтернет сервісу гарантує збір, обробку і зберігання персональних даних користувачів в суворій відповідності з вимогами закону України «Про персональні дані».
 • 5.2. Порядок обробки персональних даних користувачів регламентується «Положенням про конфіденційність персональних даних», цієї Угоди, яке є його невід’ємною частиною.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • 6.1. Сервіс є засобом для передачі інформації Користувачами.
 • 6.2. Адміністрація інтернет сервісу не несе відповідальність за угодами, що укладаються та/або укладатимуться між Користувачем та третіми особами, на підставі розміщеної в інтернет сервісі інформації. Відносини між Користувачем і третіми особами регулюються окремими угодами, що укладаються між Користувачем і третіми особами.
 • 6.3. Адміністрація інтернет сервісу докладає всіх можливих зусиль для того, щоб виключити з Інтернет сервісу образливу, що не відповідає дійсності або незаконну інформацію.
 • 6.4. Адміністрація інтернет сервісу не відповідає за достовірність інформації, розміщеної третіми особами на сторінках інтернет сервісу.
 • 6.5. Адміністрація інтернет сервісу не гарантує, що програмне забезпечення, сервера і комп’ютерні мережі, використовувані інтернет сервісом вільні від помилок і шкідливих програм. Адміністрація інтернет сервісу не несе відповідальності в разі, якщо використання Інтернет сервісу спричинило за собою втрату даних або псування обладнання.
 • 6.6. Адміністрація інтернет сервісу не несе відповідальності за можливі збої і перерви в роботі інтернет сервісу і викликані ними втрату інформації. Адміністрація інтернет сервісу не несе відповідальності за будь-яку шкоду комп’ютеру Користувача, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов’язаний з використанням Інтернет сервісу.
 • 6.7. Адміністрація інтернет сервісу не несе будь-якої відповідальності або будь-яких обов’язків за шкоду, заподіяну Користувачеві в результаті взаємодії з розміщеною в інтернет сервісі рекламою або інформацією.
 • 6.8. Адміністрація інтернет сервісу не несе відповідальність за будь-який збиток, який може бути заподіяний Користувачеві, включаючи втрату даних, видаленням контенту або припиненням функціонування Інтернет сервісу.
 • 6.9. Ні за яких обставин Адміністрація інтернет сервісу не несе відповідальності перед користувачами або перед будь-якими третіми особами за будь-яку шкоду, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду життю і здоров’ю, честі, гідності або ділової репутації, що з’явився результатом використання Інтернет сервісу, вмісту Інтернет Сервісу або інших матеріалів, до яких користувачі або інші особи отримали доступ за допомогою Інтернет сервісу, навіть якщо інтернет сервіс попереджав або вказував на можливість такої шкоди.
 • 6.10. За порушення умов цієї Угоди доступ Користувача до Інтернет сервісу, окремих розділів інтернет сервісу може бути обмежений, припинений або припинений на невизначений термін.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • 7.1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України..
 • 7.2. Всі суперечки, що виникли в рамках виконання цієї Угоди та інших документів інтернет сервісу, вирішуються шляхом переговорів.
 • 7.3. При неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, спір передається на розгляд судів будь-якої юрисдикції за місцем знаходження власника інтернет сервісу.

8. ФОРС-МАЖОР

 • 8.1. Адміністрація інтернет сервісу звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цією Угодою, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після публікації цієї Угоди в результаті дії обставин непереборної сили, які сторони не могли передбачити або запобігти.
 • 8.2. До обставин непереборної сили сторони відносять виключно такі події, що роблять виконання відповідною стороною зобов’язань за договором неможливим: землетруси, повені, інші стихійні лиха, пожежі, ядерні та інші промислові аварії, а також страйки, військові дії, цивільні заворушення або акти державних органів, що перешкоджають виконанню умов Угоди. Всі інші перешкоди незалежно від їх природи або характеристик непереборною силою не вважаються, за винятком тих перешкод, які спеціально будуть визнані сторонами як викликані дією обставин непереборної сили.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 9.1. Угода укладена між Користувачем і адміністрацією інтернет сервісу щодо порядку використання Інтернет сервісу, носить обов’язковий характер і діє з моменту акцепту користувачами на невизначений термін.
 • 9.2. Угода регулюється законодавством України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
 • 9.3. Адреса електронної пошти адміністрації інтернет сервісу для розгляду звернень користувачів: [email protected].