Політика обробки персональних даних компанії unionstandardbank

1.1. Справжня Політика обробки персональних даних (далі – Політика), прийнята nовариством Unionstandardbank визначає принципи, порядок і умови обробки персональних даних Відвідувачів сайту, заходи по забезпеченню безпеки і захисту персональних даних

1.2. Справжня політика розроблена відповідно і з урахуванням положень Конституції України, закону Про інформацію, інформаційні технології та Про захист інформації”, а також інших нормативно-правових актів України в області обробки та захисту інформації та персональних даних

1.3. Обробка персональних даних здійснюється на території України і відповідно до законодавства України

1.4. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Угодою та умовами обробки персональних даних Користувача

1.5. У разі незгоди з умовами Угоди Користувач повинен припинити використання сайту

1.6. Ця Політика застосовується тільки до сайту https://unionstandardbank.com/  і його піддоменів. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті

1.7. Ця Політика опублікована для необмеженого доступу на сайті: https://unionstandardbank.com/

2. Основні терміни та визначення

2.1. Сайт-веб-сайт компанії, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://unionstandardbank.com/ у тому числі піддомени, а також будь-які інші веб-сайти компанії, що містять посилання на дану угоду

2.2. Користувач сайту-особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт

2.3. Cookies-невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає його веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту

2.4. IP-адреса-унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP

2.5. Інші використовувані в цій Політиці поняття мають значення згідно з їх визначенням у законі України Про персональні дані

3. Склад персональних даних

3.1. unionstandardbank.com здійснює обробку та захист наступних категорій персональних даних користувачів сайту https://unionstandardbank.com/:

Інформацію про дії, що здійснюються на сайті і відомості про використовувані пристрої (геолокація, IP‑адреси, cookies і т. д.).

3.2. Обробка спеціальних категорій персональних даних, зокрема, що стосуються расової, національної приналежності, судимості, політичних поглядів, релігійних чи філософських переконань, паспортних данних Оператором не здійснюється. Біометричні персональні дані користувачів (наприклад, фотографії) на Сайтах не обробляються.

4. Цілі обробки персональних даних

 • Сприяння в отриманні соціальних пільг і податкових відрахувань
 • Оцінка та аналіз роботи сайту
 • Інформування відвідувачів сайту про акції, знижки та спеціальні пропозиції

5. Порядок та умови обробки персональних даних

5.1. Порядок обробки персональних даних

5.1.1. Обробка персональних даних здійснюється з використанням засобів автоматизації і без використання засобів автоматизації, включаючи, крім іншого: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, деперсоналізація, блокування, видалення та видалення персональних даних Користувачів

5.1.2. З використанням функціоналу сайту unionstandardbank здійснює збір, запис, Витяг та використання персональних даних користувачів сайту

5.1.3. unionstandardbank.com не здійснює транскордонну передачу персональних даних

5.1.4. При зборі персональних даних unionstandardbank.com виходить з наступного:

 • Користувач сайту досяг віку 18 років і дієздатний
 • Користувач сайту повідомив достовірні та актуальні персональні дані

5.1.5. Оператор не перевіряє достовірність інформації наданої користувачем і виходить з того, що Користувач надає достовірну і достатню інформацію, контролює її актуальність.

5.2. Обробка персональних даних здійснюється тільки за наявності однієї з таких умов:

 • за наявності згоди на обробку персональних даних для зазначених цілей
 • обробка персональних даних здійснюється для забезпечення прав і законних інтересів unionstandardbank за умови, що такі інтереси не суперечать інтересам, основним правам і свободам суб’єкта персональних даних
 • обробка необхідна для виконання завдань, здійснюваних в інтересах держави

6. Передача персональних даних третім лицям

6.1. Відповідно до заздалегідь визначених цілей та вимог законодавства Unionstandardbank може передавати персональні дані наступним категоріям третіх осіб:

 • державним або іншим органам з метою виконання вимог законодавства
 • іншим особам за згодою суб’єкта персональних даних

6.2. Особи, які отримали персональні дані Користувача сайту, зобов’язані дотримуватися режиму конфіденційності

7. Відомості про реалізовані вимоги до захисту персональних даних

 • у unionstandardbank призначений відповідальний за обробку персональних даних
 • працівники unionstandardbank, безпосередньо здійснюють обробку персональних даних, ознайомлені з законодавством України Про персональні дані
 • застосовуються правові, організаційні та технічні заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до законодавства України в області персональних даних
 • здійснюється оцінка шкоди, яка може бути заподіяна суб’єктам персональних даних у разі порушення вимог законодавства, співвідношення шкоди та вжитих unionstandardbank заходів безпеки
 • доступ до персональних даних надається тільки уповноваженим співробітникам unionstandardbank , які взяли на себе зобов’язання зберігати конфіденційність такої інформації

8. Права суб’єкта персональних даних

 • вимагати уточнення своїх персональних даних, їх блокування або знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав
 • вимагати перелік своїх персональних даних, оброблюваних Оператором і джерело їх отримання
 • отримувати інформацію про терміни обробки своїх персональних даних, в тому числі про терміни їх зберігання
 • вимагати повідомлення всіх осіб, яким раніше були повідомлені невірні або неповні його персональні дані, про всі зроблені в них винятки, виправлення або доповнення

9. Права unionstandardbank

9.1. Відстоювати свої інтереси в суді

9.2. Надавати персональні дані суб’єктів третім особам, якщо це передбачено чинним законодавством (податкові, правоохоронні органи та ін.)

9.3. Відмовляти в наданні персональних даних у випадках, передбачених законодавством

9.4. Використовувати персональні дані суб’єкта без його згоди у випадках, передбачених законодавством

10. Порядок відкликання згоди

10.1. Згода на обробку персональних даних дається користувачем сайту на весь термін, необхідний unionstandardbank  для досягнення цілей обробки

10.2. Unionstandardbank  припиняє обробку персональних даних у разі відкликання згоди суб’єкта персональних даних протягом 30 календарних днів. Про знищення персональних даних Unionstandardbank зобов’язаний повідомити суб’єкта персональних даних не пізніше 3 робочих днів з дня знищення електронною поштою

11. Файли cookie

11.1. Цілі збору файлів cookie:

Файли cookie, відомості про дії користувача на сайті, відомості про обладнання користувача, дату і час сесії обробляються unionstandardbank з метою поліпшення роботи веб-сайту, відомості про дії користувачів обробляються для вдосконалення продуктів і послуг, пропонованих на сайті https://unionstandardbank.com/, визначення бажань користувача, надання цільової інформації по продуктах і послугах, пропонованих на сайті https://unionstandardbank.com/.

11.2. Відмова від використання cookies:

Після відключення функції використання cookie у веб-браузері користувач може виявити, що деякі розділи сайту https://unionstandardbank.com/ не працюють належним чином.

Інструкції з управління файлами cookie в браузері зазвичай можна знайти в довідковій службі браузера (функція Help).

11.3. Для ведення статистики та аналізу роботи сайту Оператор обробляє з використанням метричних сервісів Google Analytics такі дані, як:

 • IP-адреса
 • Інформація про браузер
 • Дані з файлів cookie
 • Час доступу

12. Зберігання персональних даних

12.1. Зберігання здійснюється протягом терміну існування цілей обробки персональних даних, якщо термін зберігання Не встановлений законом або договором, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

12.2. Термін зберігання персональних даних користувачів сайту становить 1 рік з моменту останньої відправки даних або до відкликання згоди на обробку персональних даних